Missie

  • Beperken van de afvalstroom door het stimuleren van het hergebruik van goederen en hierdoor een bijdrage leveren aan de verbetering van het milieu en vermindering van de uitstoot van CO2

 

  • Scheppen van werkgelegenheid en scholingsmogelijkheden, in een veilige omgeving, voor mensen met een meer dan gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt

 

  • Leveren van een bijdrage aan het sociale klimaat voor burgers in de aangesloten gemeenten (Oss, Bernheze¬†en Landerd)